ปุ๋ยกิฟฟารีน กับผักชีฝรั่ง รากเดินดี ต้นเขียว ใบหนา ใบมัน

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับผักชีฝรั่ง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับผักชีฝรั่ง รากเดินดี ต้นเขียว ใบหนา ใบมัน

การปลูกผักชีฝรั่งให้ได้ผลผลิตดี รากเดินดี ใบยาวโตเร็ว ขยายกอใหญ่ ใบหนา ใบมัน ต้นเขียว ใบเขียวและเงา

ขั้นตอนที่สำคัญมาก

การเตรียมดินก่อนหว่านเมล็ด และปริมาณเมล็ดผักชีที่หว่าน

ใช้ขี้หมูรองพื้น  40 กระสอบ ต่อพื้นที่ 2 งาน

ตากดินให้แห้งประมาณ 10 วันหลังจากนั้นทำดินให้เปียก

แล้วฉีดยาคลุมหญ้า โกลด์ 2 อี

ฉีดยาคลุม  5  วันก่อนหว่าน

แล้วรดน้ำทุก ๆ วัน วันที่ 6 ถึงหว่านเมล็ดผักชี

ประมาณ 12 กก. ต่อ 3 ไร่

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับผักชีฝรั่ง

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน

นำเมล็ดผักชีที่ห่อผ้าขาวมาแช่ในน้ำที่ผสมเจอร์มิเนท  โดยน้ำ 20 ลิตร ผสมเจอร์มิเนท 100 ซี.ซี. แช่นาน 1 คืน  พอตอนเช้าเมล็ดจะพองใหญ่  หลังจากนั้น 15 วัน ผักชีเริ่มงอก  ถ้าสวนอื่นไม่ได้แช่เจอร์มิเนท 20 วัน  ถึงจะงอกและต้นเล็กมาก  การแช่เจอร์มิเนทช่วยได้มาก  ผักชีงอกเร็ว  ต้นกล้าเขียวสมบูรณ์ดีมาก

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับผักชีฝรั่ง

การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนกับผักชีฝรั่ง อัตราต่อน้ำ 20 ลิตร มีดังนี้

ผักชีอายุประมาณ 1 เดือน

  • เกรทกรีน                                      อัตรา   3    ซี.ซี.
  • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร (15-15-15)        อัตรา    1   ช้อนแกง
  • ฉีดพ่น ทุก 7  วัน

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับผักชีฝรั่ง

ผักชีอายุ ประมาณ  2-3 เดือน

  • เกรทกรีน                                     อัตรา   3   ซี.ซี.
  • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร (15-15-15)      อัตรา    2   ช้อนแกงพูน
  • โบโรแคล                                    อัตรา   1   ช้อนตวง
  • เม็กก้าซิงค์                                  อัตรา    1   ช้อนตวง
  • โมเด็ม                                        อัตรา    5   ซี.ซี.
  • ท็อปเอ็น  30-0-0                        อัตรา   20   ซี.ซี.
  • ฉีดพ่น ทุก 7  วัน

เมื่อผักชีเข้าเดือนที่สาม

ใช้ปุ๋ยสูตรเดิมเหมือนข้างต้น แต่เพิ่มปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15  จาก 2 ช้อนแกงพูน  เป็น 3 ช้อนแกงพูน  ต่อน้ำ  20  ลิตร

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับผักชีฝรั่ง

ปุ๋ยทางดิน

หว่านปุ๋ยชีวภาพทางดินประมาณ 3 ครั้ง หว่านครั้งแรกเมื่อผักชีอายุเดือนครึ่ง หว่าน 3 กระสอบ หลังจากนั้นประมาณ 15 วัน จะหว่านปุ๋ยทางดินประมาณ  4 กระสอบและถัดมาประมาณ 15 วัน จะหว่านปุ๋ยทางดินอีกประมาณ 4 กระสอบ

ผลผลิตที่ได้

ลดต้นทุนและได้ผลผลิตดีมาก   ผักชีใบหนา ใบมัน ต้นเขียว   ฉีดแล้วผิดตา 2 วันเปลี่ยน   ใบเขียวขึ้นและเงา    

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15    ใบขยาย ใบใหญ่

 โบโรแคล  รากเดินดี  ได้น้ำหนักมากขึ้น

เม้กก้าซิงค์  ต้นยืด ใบยาวโตเร็ว

โมเด็ม  ขยายกอใหญ่ โตเร็วขี้น

ท็อปเอ็น 30-0-0  ทำให้ผักชีโตได้ดีขื้น  เมื่อผักชีเจอสภาพอากาศร้อน  ๆ  หนาว ๆ

เกรทกรีน  จับใบเงาดี

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments