ปุ๋ยกิฟฟารีน กับนาข้าว ทั้งนาหว่าน นาดำ โตเร็ว แตกกอดี รวงใหญ่

                     ปุ๋ยกิฟฟารีน กับนาข้าว ทั้งนาหว่าน นาดำ

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับนาข้าว ทั้งนาหว่าน นาดำ 

โตเร็ว แตกกอดี รวงใหญ่ ได้น้ำหนัก นาหว่าน 17 ไร่ ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนมาแล้ว 3 ปี ผลที่ได้คือ

ข้าวงอกดี ต้นกล้าเขียว แข็งแรง โตเร็ว แตกกอดี รวงใหญ่ ได้น้ำหนัก

ผลผลิตที่ได้คือ 1 เกวียนต่อไร่ ส่วนมากใช้พันธ์ุพิษณุโลก 2   สุพรรณ  90   

และสุพรรรณ  60  ในปีหนึ่งจะทำนาประมาณ 3 ครั้ง

เจอร์มิเนท,เตรียมเมล็ดข้าวก่อนหว่าน

การใช้เจอร์มิเนทเตรียมเมล็ดข้าวก่อนหว่าน

แช่ข้าวเปลือกที่อยู่ในกระสอบในน้ำ 24 ชั่วโมง  หลังจากนั้นนำข้าวขึ้นจากน้ำ

พอข้าวเปลือกเริ่มแห้ง ราดด้วยน้ำที่ผสมเจอร์มิเนท (100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)

แล้วอบโดยการใช้ผ้าคลุมประมาณ 48 ชั่วโมง ถ้าในช่วงเวลานั้น พบว่ารากยาวเกินไปให้เอาผ้าออก

หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ใช้น้ำที่ผสมเจอร์มิเนท ราดก่อนหว่าน 2-3 ชั่วโมง

น้ำที่ผสมเจอร์มิเนท 20 ลิตร จะราดข้าวได้ประมาณ 13 กระสอบ ๆ ละประมาณ 30 กิโลกรัม  (1.5 ลิตร ต่อข้าวเปลือก 1 กระสอบ)  หว่านข้าวในอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับนาข้าว ทั้งนาหว่าน นาดำ 

ข้าวอายุ 20 วัน  :  แตกกอดี    ฉีดพ่นปุ๋ย ผสมดังนี้ ในอัตราต่อน้ำ 20 ลิตร

 • *เกรทกรีน                                     อัตรา      3      ซีซี
 • *โบโรแคล                                    อัตรา      2      ช้อนตวง (10 กรัม)
 • *ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร    20-20-20      อัตรา      4      ช้อนแกง ( 100 กรัม)
 • *ท็อปเอ็น 30-0-0                         อัตรา     40     ซีซี

ข้าว 25-28 วัน ใช้ปุ๋ยทางดิน หว่านปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0  ในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับนาข้าว,ทั้งนาหว่าน,นาดำ,โตเร็ว,แตกกอดี,รวงใหญ่,ได้น้ำหนัก

ข้าว 40-45 วัน  : ขยายกอ   ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ผสมดังนี้ ในอัตราต่อน้ำ  20  ลิตร

 • *เกรทกรีน                                   อัตรา   3    ซีซี
 • *โบโรแคล                                  อัตรา   2    ช้อนตวง (10 กรัม)
 • *ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20      อัตรา    4    ช้อนแกง ( 100 กรัม)
 • *ท็อปเอ็น 30-0-0                       อัตรา   40   ซีซี

ข้าว  60  วัน   ระยะเริ่มท้องอ่อน ๆ หว่านปุ๋ยเคมีทางดินสูตร  30-0-0 ผสมปุ๋ยชีวภาพอัตรา  25  กิโลกรัมต่อไร่

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับนาข้าว,ทั้งนาหว่าน,นาดำ,โตเร็ว,แตกกอดี,รวงใหญ่,ได้น้ำหนัก

ข้าวตั้งท้อง : ออกรวงพร้อมกัน รวงใหญ่   อายุประมาณ 70-80 วัน ฉีดพ่นปุ๋ยโดยใช้สูตรในอัตราส่วนต่อน้ำ 20 ลิตร  ดังนี้

 • *เกรทกรีน                                   อัตรา      3        ซีซี
 • *โบโรแคล                                  อัตรา      2        ช้อนตวง (10 กรัม)
 • *ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร    10-52-17     อัตรา      4       ช้อนแกง ( 100 กรัม)
 • *ท็อปเอ็น 30-0-0                       อัตรา      40     ซีซี

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับนาข้าว,ทั้งนาหว่าน,นาดำ,โตเร็ว,แตกกอดี,รวงใหญ่,ได้น้ำหนัก

ข้าวเริ่มเป็นน้ำนม เริ่มก้ม : น้ำหนักดี ความชื่นต่ำ

 • *เกรทกรีน                                อัตรา    3      ซีซี
 • *โบโรแคล                                อัตรา    2      ช้อนตวง (10 กรัม)
 • *ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร    6-20-30   อัตรา    4      ช้อนแกง ( 100 กรัม)

การราดเจอร์มิเนทกับเมล็ดข้าวเปลือก รากงอกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้าวงอกดี ต้นกล้าเขียวดี โตเร็ว สำหรับปุ๋ยกิฟฟารีนช่วยให้ข้าวระยะแรกต้นแข็งดี ไม่ค่อยเป็นโรค การแตกกอดี        ต้นเสมอ

สูตรตั้งท้อง รวงใหญ่ดี ออกรวงพร้อมกัน สูตรนี้สามารถพ่นได้  2  ครั้งจะดีมาก  ช่วงแรกข้าวเริ่มก้ม เริ่มเป็นน้ำนม  ช่วงที่สองระยะลูกหวาย หรือช่วงการพ่นเร่งแป้ง 7 วัน

การเกี่ยวข้าว ให้เกี่ยวข้าวในระยะข้าวเขียวเหลือง จะได้น้ำหนักดีมาก โดยหนึ่งรถอีแต๋น ข้าวจะหนักถึง 2,200 กิโลกรัม แต่ถ้าเป็นเกษตรกรทั่ว ๆ ไป จะหนักเพียง 1,800-1,900 กิโลกรัม

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์  064-1860236

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments