ปุ๋ยกิฟฟารีน กับทุเรียน ทรงลูกสวย หนามเขียว ขึ้นพูสวย รสชาติหอมหวาน

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับทุเรียน

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับทุเรียน ทรงลูกสวย หนามเขียว

ปลูกทุเรียนหมอนทอง ประมาณ 60 ต้น อายุ 15-20 ปี  (6*8)  (ระหว่างต้น * ระหว่างแถว) สวนทุเรียนออกตามธรรมชาติ ไม่ได้ใช้สารบังคับการออกดอก

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับทุเรียน ทรงลูกสวย หนามเขียว

การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนพ่นทางใบ ผสมน้ำ 200 ลิตรดังนี้

 • *เกรทกรีน                                                อัตรา           30            ซีซี
 • *โบโรแคล                                                อัตรา            1             ขีด (100 กรัม)
 • *ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10                      อัตรา            5            ขีด (ครึ่งกิโลกรัม)
 • *เม็กก้าซิงค์                                              อัตรา          1/2           ขีด (50 กรัม)
 • *ลิควิดไอออน                                           อัตรา           30            ซีซี
 • (ลิควิด ไอออน ใช้เพื่อเพิ่มความเขียวของใบอ่อน)

***หมายเหตุ ฉีดพ่นเน้นที่ใบหลังจากใบอ่อนแตกได้ดีแล้ว เปลี่ยนเป็นปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10  เป็น  ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20 เพื่อบำรุงใบให้สมบูรณ์เพิ่มขึ้น ทำใบทุเรียนจำนวนสองยอด เพื่อความเหมาะสมให้ต้นสมบูรณ์ และการติดดอก ติดลูกดี เมื่อยอดสองเริ่มเพสลาด เริ่มสะสมอาหาร

ระยะสะสมอาหาร พ่นทุก 7-10 วัน

 • *เกรทกรีน                                                 อัตรา            30          ซีซี
 • *โบโรแคล                                                อัตรา               1          ขีด (100 กรัม)
 • *ท็อป เค (0-0-25)                                    อัตรา           200         ซีซี
 • *เทอร์โบไทโอแม็กซ์                                  อัตรา           200          ซีซี

***หมายเหตุ  ระยะนี้พ่นประมาณ 3 รอบ ฉีดพ่นเน้นที่ใบเพื่อสะสมอาหารให้กับทุเรียน หยุดการแตกยอดอ่อน เมื่ออากาศเหมาะสม  ทุเรียนจะเริ่มเห็นระยะไข่ปลา

ระยะไข่ปลา พ่นทุก 7 วัน

 • *เกรทกรีน                                                   อัตรา           30          ซีซี
 • *โบโรแคล                                                   อัตรา            1           ขีด (100 กรัม)
 • *ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17                         อัตรา            5           ขีด (ครึ่งกิโลกรัม)
 • *เม็กก้าซิงค์                                                 อัตรา          1/2          ขีด (50 กรัม)

***หมายเหตุ เน้นพ่นที่ใบและดอก เพื่อช่วยบำรุงดอกให้สมบูรณ์ มีเม็กก้าซิงค์ช่วยยืดช่อดอกทุเรียน

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับทุเรียน

ระยะหางแยงไหม้ ถึง ขนาด 1-2 ก.ก.พ่นทุก 7 วัน

 • *เกรทกรีน                                                   อัตรา            30        ซีซี
 • *โบโรแคล                                                   อัตรา              1        ขีด  (100 กรัม)
 • *ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15                        อัตรา              5         ขีด  (ครึ่งกิโลกรัม)
 • *แม็กนีเซีย                                                  อัตรา             2         ขีด  (200 กรัม)
 • *ท็อปเอ็น  30-0-0                                       อัตรา          200        ซีซี

***หมายเหตุ ฉีดพ่นเน้นที่ลูก  ระยะนี้จะไม่พ่นทางใบ หากช่วงนี้ทุเรียนแตกยอดอ่อน จะส่งผลต่อการร่วงของผล ดังนั้นหากมียอดจะต้องคุมใบอ่อน เร่งให้ใบแก่ไวด้วยสูตร

 • *เกรทกรีน                                                   อัตรา            30         ซีซี
 • *โบโรแคล                                                   อัตรา             1         ขีด  (100 กรัม)
 • *ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30                          อัตรา             5          ขีด  (ครึ่งกิโลกรัม)
 • *ลิควิดไอออน                                              อัตรา            30         ซีซี

(ลิควิด ไอออน ใช้ช่วงที่แตกใบอ่อนเพื่อเพิ่มความเขียวของใบ)

การคุมใบอ่อนช่วงหางแยงไหม้ ช่วงลูกเล็ก มีความสำคัญมาก ฉีดพ่นเน้นทางใบ ประมาณ 2 รอบ หากใบอ่อนยังไม่เพสลาด อาจพ่นคุมทางใบเพิ่มอีกครั้ง พ่นทุก 5 วัน

ระยะขยายพู พ่นทุก 7-10 วัน

 • *เกรทกรีน                                               อัตรา         30        ซีซี
 • *โบโรแคล                                              อัตรา            1        ขีด  (100 กรัม)
 • *ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20                   อัตรา           5         ขีด  (ครึ่งกิโลกรัม)
 • *เทอร์โบไทโอแม็ก                                  อัตรา        200        ซีซี

***หมายเหตุ ฉีดพ่นเน้นที่ใบและลูก

ระยะใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต เร่งสี พ่นทุก 7-10 วัน

 • *เกรทกรีน                                              อัตรา             30             ซีซี
 • *โบโรแคล                                              อัตรา               1             ขีด  (100 กรัม)
 • *ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30                     อัตรา               5             ขีด  (ครึ่งกิโลกรัม)
 • *เทอร์โบไทโอแม็กซ์                                อัตรา           200             ซีซี

***หมายเหตุ ฉีดพ่นเน้นที่ใบและลูก พ่น 2 รอบก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับทุเรียน

 

การดูแลต้น การให้ปุ๋ยทางดินและการให้น้ำ

หลังจากเก็บผลผลิตทุเรียนเสร็จเรียบร้อย จะทำการตัดแต่งกิ่ง โดยจะเน้นตัดแขนงและแต่งปลายกิ่งเพื่่อไม่ให้ซ้อนกัน และอีกช่วงที่แต่งคือ  แต่งช่อดอก จะแต่งช่วงดอกมะเขือพวงเล็ก โดยแต่งหากจากลำต้น 1 ฟุต และดอกปลายยอด ถ้าติดมากเกินก็จะแต่งออก

หลังจากนั้นจะพักต้นประมาณ 15 วัน จึงเริ่มบำรุงต้น โดยพ่นทางใบตามสูตรปุ๋ยของกิฟฟารีน และให้ปุ๋ยทางดิน ในช่วงนี้จะให้สูตรปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ปุ๋ยคอก สลับกันในแต่ละปี และใช้ร่วมกับสูตรปุ๋ย 26-5-5 ในอัตราผสมกันแล้ว 3-5  กิโลกรัมต่อต้น ให้เพียงรอบเดียว โดยจะเน้นพ่นทางใบ เมื่อใบชุดสองเริ่มเพสลาด จะเริ่มสะสมอาหารทางดินด้วยสูตร  8-24-24  อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น  และมาให้ปุ๋ยอีกในช่วงลูกเท่าไข่ไก่ สูตร 15-5-20 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น  และเมื่อทุเรียนเริ่มขยายพูจะให้สูตร 10-10-30 ทางดิน อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น เดือนละครั้ง จนถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน

สำหรับการให้น้ำ ต้องบอกก่อนว่าเราทำทุเรียนให้ออกแบบธรรมชาติ ไม่ได้ใช้สารเพื่อบังคับการออกดอก ดังนั้น จะให้น้ำในช่วงบำรุงต้นให้   3  วันครั้ง  เฉลี่ย 20 นาทีต่อต้น พอมาช่วงสะสมอาหารการให้น้ำต้องน้อยลงเป็น 15 นาทีต่อครั้ง ให้ห่างกัน 7 วัน เนื่องจากต้องทำให้ต้นโศก เพื่อให้ตาดอกพัฒนาออกมา พอเริ่มออกดอก จะปรับการให้น้ำเป็น 3 วันครั้งเช่นเดิม เฉลี่ยครั้งละ 15-30 นาทีจนถึงดอกบานจึงให้น้ำน้อยลง พอเข้าสู่ช่วงหางแยงไหม้ ให้น้ำ 2 วัน  ครั้งละ 20 นาที เมื่อลูกเท่าไข่ไก่ มั่นใจว่าคุมการแตกของยอดได้แล้ว ก็ปรับการให้น้ำขี้น จนถึงช่วงขยายพู ก็ให้น้ำ 2 วัน ครั้งละ 30-40 นาที จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต  การให้น้ำสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศและปัญหาที่เจอในขณะนั้น   แต่ไม่ควรให้น้ำเปลี่ยนแปลงมากเกินไป   ความประทับใจคือพ่อค้าที่เข้ามาซื้อชอบทรงลุกทุเรียนที่สวย หนามเขียว ขึ้นพูสวยและรสชาติหอมหวาน  สังเกตุมาตลอดตั้งแต่ใช้ปุ๋ยคือ ใบเขียวใหญ่ ดอกอวบ ก้านดอกใหญ่ ดอกสดมากขึ้นลูกดี    ถ้าคุมใบอ่อนได้ พูสวย เฉลี่ยแล้วได้น้ำหนัก 4-5 กิโลกรัมต่อลูก

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

Facebook Comments