ปุ๋ยกิฟฟารีน กับถั่วลันเตา ต้นแข็งแรง ฝักดก ยาวตรง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับถั่วลันเตา

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับถั่วลันเตา ต้นแข็งแรง ฝักดก 

การปลูกถั่วลันเตา ทำให้ต้นแข็งแรง ฝักดก ยาวตรง ฝักเขียวดี 

ฝักที่ยาวตรงมีเม็ดมาก 7-8 เม็ดต่อฝัก พ่อค้าชอบ และเป็นที่ต้องการของตลาด เมื่อก่อนปลูกถั่วลันเตาเกิดปัญหา ปลูกได้ประมาณ 30 วัน ต้นแคระเหลือง  แต่พอได้มาลองใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนแล้วปัญหาข้างต้นหมดไป  ตอนเริ่มใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน ถั่วลันเตาอายุได้ 30 วัน ต้นเหลืองไม่ค่อยโต ไม่ค่อยกินปุ๋ย พอได้มาฉีดสูตรบำรุงต้น สุตร 20-20-20 หลังจากพ่นได้ประมาณ 7 วัน เห็นผลอย่างมากต้นโต เขียวมาก หลังจากต้นโตเต็มที่ ใช้สูตรเร่งฝัก  6-20-30  สลับสูตรบำรุงต้น 20-20-20  ทำให้ถั่วลันเตาฝักดกมาก  ฝักเขียวดี  ขนาดฝักและทรงฝักได้ตามที่ตลาดต้องการ  มีฝักที่ยาวตรง มีเม็ดมาก  7-8 เม็ด ต่อฝัก

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับถั่วลันเตา

การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับถั่วลันเตา

สูตรบำรุงต้น

 • เกรทกรีน                                             อัตรา  30  ซี.ซี.
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20                 อัตรา  500  กรัม (5 ขีด)
 • โบโรแคล                                             อัตรา  100  กรัม (1 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                           อัตรา   50   กรัม 0.5 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                               อัตรา    250  ซี.ซี

ต่อน้ำ  200  ลิตร พ่นทุก  7  วัน

สูตรเริ่มออกดอก

 • เกรทกรีน                                             อัตรา  30  ซี.ซี.
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17                 อัตรา  500  กรัม (5 ขีด)
 • โบโรแคล                                             อัตรา  100  กรัม (1 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                           อัตรา   50   กรัม 0.5 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                               อัตรา    250  ซี.ซี

ต่อน้ำ  200  ลิตร พ่น  2  ครั้ง  ห่างกัน 7 วัน

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับถั่วลันเตา,ปุ๋ยถั่วลันเตา,ถั่วลันเตา,ปุ๋ยถั่วลันเตาฝักดก

ระยะเก็บเกี่ยว

สูตรบำรุงดอกและผล

 • เกรทกรีน                                              อัตรา  30  ซี.ซี.
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30                    อัตรา  500  กรัม (5 ขีด)
 • โบโรแคล                                              อัตรา  100  กรัม (1 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                            อัตรา   50   กรัม 0.5 ขีด)

ต่อน้ำ  200  ลิตร พ่นทุก   7  วัน

สลับกับสูตรบำรุงต้นผสมกับสูตรบำรุงดอก

ต่อน้ำ  200  ลิตร พ่นทุก 7 วัน

ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15 ทุก 10-15 วัน

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับถั่วลันเตา,ปุ๋ยถั่วลันเตา,ถั่วลันเตา,ปุ๋ยถั่วลันเตาฝักดก

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments