ปุ๋ยกิฟฟารีน กับดาวเรือง ต้นสมบูรณ์ ดอกใหญ่

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับดาวเรือง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับดาวเรือง ต้นสมบูรณ์ ดอกใหญ่

การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนให้ต้นสมบูรณ์ ลำต้นใหญ่ ใบหนา ต้านทานโรคและแมลง ดอกมีความสมบูรณ์ ทนต่อการขนส่ง ก้านดอกมีขนาดยาว ใบเขียวนาน ถ้วยดอกมีขนาดใหญ่ ดอกขยายได้ดี มีน้ำหนักดี ทนต่อการขนส่งโดยมีการใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนดังนี้

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับดาวเรือง,ปุ๋ยใส่ดอกดาวเรือง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับดาวเรือง ต้นสมบูรณ์ ดอกใหญ่

ช่วงบำรุงต้นและใบ ก่อนออกดอก (อัตราต่อน้ำ  20  ลิตร)

 • *เกรทกรีน                               อัตรา    3         ซีซี
 • *โบโรแคล                               อัตรา   5-10    กรัม
 • *โกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20       อัตรา   30-50   กรัม
 • *เม็กก้าซิงค์                             อัตรา   5-10    กรัม
 • *แม็กนีเซีย                              อัตรา    20       กรัม

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับดาวเรือง,ต้นสมบูรณ์,ดอกใหญ่,ปุ๋ยดาวเรือง

ช่วงเริ่มออกดอก

 • *เกรทกรีน                                อัตรา   3         ซีซี
 • *โบโรแคล                               อัตรา   5-10    กรัม
 • *ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17    อัตรา   30-50   กรัม
 • *เม็กก้าซิงค์                             อัตรา   5-10    กรัม
 • *แม็กนีเซีย                              อัตรา    20       กรัม
 • *ท็อปเอ็น                                อัตรา    50       กรัม

ถ้าต้นยังไม่สมบูรณ์ ใบมีขนาดเล็ก ให้ใช้โกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20 แทนโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17 สังเกตุสภาพต้น

ช่วงระยะบำรุงต้นและดอก : ใช้ปุ๋ยแบบสลับ

 • *เกรทกรีน                              อัตรา   3          ซีซี
 • *โบโรแคล                              อัตรา   5-10    กรัม
 • *ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20  อัตรา   30-50   กรัม

สลับกับปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30  อัตรา   30-50   กรัม

 • *เม็กก้าซิงค์                            อัตรา   5-10     กรัม
 • *ท็อปเอ็น                                อัตรา    50       กรัม

หมายเหตุ : ใช้ไบรท์กรีน  อัตรา 3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับดาวเรือง,ต้นสมบูรณ์,ดอกใหญ่,ปุ๋ยดาวเรือง

ทำให้ต้นไม่โทรมง่าย เก็บดอกได้นานขึ้น ถ้าต้นโทรมให้ใช้เจอร์มิเนทอัตรา 20 ซีซี  ต่อน้ำ 20 ลิตร 

เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต  และเพิ่มขนาดตุ่มตาดอกให้ใหญ่ขึ้น 

ไม่ควรใช้เจอร์มิเนทเป็นเวลานาน ๆ เมื่อใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนฉีดทำให้ได้ดอกลูกออกเพิ่มตลอด 

ดอกสวย  แน่น  ขยำดอกแล้วดอกไม่ช้ำ  คืนทรงรวดเร็ว  ต้นโต  แข็งแรง

การใช้ปุ๋ยทางดิน

ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16  และ 15-0-0  อัตราส่วน  25  กิโลกรัมต่อไร่

ความประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์  ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20  ใช้แล้วต้นสมบูรณ์

ลำต้นใหญ่ ใบหนา โบโรแคลใช้แล้วต้านทานโรคและแมลง ดอกมีความสมบูรณ์ ทนต่อการขส่ง

เม็กก้าซิงค์ ใช้แล้วก้านดอกมีขนาดยาว แม้กนีเซีย ทำให้ใบเขียวนาน และสุดท้ายเป็นท็อปเอ็น

ทำให้ถ้วยของดอกมีขนาดใหญ่ดอกขยายได้ดี มีน้ำหนักดี ทนต่อการขนส่ง 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments