ปุ๋ยกิฟฟารีนกับอ้อย โตเร็ว ลำใหญ่ ข้อปล้องยาว ได้น้ำหนัก

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับอ้อย โตเร็ว ลำใหญ่ ข้อปล้องยาว ได้น้ำหนัก,ปุ๋ยอ้อย,ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับอ้อย,ปุ๋ยอ้อยได้น้ำหนัก,ปุ่ยเพิ่มหน่ออ้อย,อ้อย,กิฟฟารีนลปุ๋ย,เกษตร

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับอ้อย โตเร็ว ลำใหญ่ ข้อปล้องยาว ได้น้ำหนัก

การปลูกอ้อยให้โตเร็ว ลำใหญ่ ใบเขียวนาน ข้อปล้องยาว ได้น้ำหนัก ต้องฉีดพ่นปุ๋ยทางใบกับอ้อยร่วมกับการใช้ปุ๋ยทางดิน โดยฉีดพ่นปุ๋ยประมาณ 3 ครั้ง มีการฉีดพ่นที่ตออ้อย 1 ครั้ง เป็นการเพิ่มจำนวนหน่อ  ฉีดพ่นที่ใบอ้อยในระยะต้นอ้อยสูง  30  เซ็นติเมตร  2  ครั้ง

เพื่อสร้างระบบรากและเร่งการเจริญเติบโตของอ้อย  อ้อยที่ปลุกคือพันธุ์  LK เป็นอ้อยที่ปลูกปีนี้ ทำประมาณ 15 ไร่ ฉีดพ่นปุ๋ยกิฟฟารีน 2 ครั้ง ห่างกัน  15  วัน อ้อยสูงประมาณ 30 เซ็นติเมตร โดยผสมในน้ำ  200  ลิตร หนึ่งถัง  200  ลิตร พ่นได้ประมาณ  5  ไร่ ส่วนปุ๋ยทางดินใส่  6  กระสอบ ผสมเทอร์โบไทโอแม็ก  1  ลิตร  ต่อกระสอบใส่ครั้งเดียว ได้ผลผลิตอ้อย  316  ตัน ซื้อปุ๋ยกิฟฟารีนประมาณ 3,000 บาท เฉลี่ยไร่ละ  200  บาท ได้ผลจริง ๆ อ้อยกอใหญ่ โตเร็วและลำใหญ่ ใบเขียวนาน ต้นสูงมาก ๆ น้ำหนักดี ค่า ซี ซี เอส สูงประมาณ 17 (ค่าความหวานของอ้อย)

พ่นบำรุงกอและใบ

*เกรทกรีน                                  อัตรา       30       ซีซี

*โบโรแคล                                  อัตรา     100       กรัม (1 ขีด)

*ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20       อัตรา      1           กิโลกรัม

*ท็อปเอ็น 30-0-0                       อัตรา      300        ซีซี

*เม็กก้าซิงค์                                อัตรา     100        กรัม ( 1 ขีด)

*เทอร์โบไทโอแม็ก                      อัตรา    200         ซีซี

ต่อน้ำ  200  ลิตร พ่น 2 ครั้ง  ห่างกัน  15  วัน

อ้อยตอ ตอนี้เป็นตอที่ 4 ตอนแรกว่าจะไม่ทำต่อ คือจะไถทิ้งเพราะอ้อยหลือบางมาก  เลยลองใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน  มีการพ่นปุ๋ยที่ตออ้อยเพื่อเพิ่มจำนวนหน่ออ้อย  ทำให้สามารถทำต่อได้

พ่นบำรุงตออ้อย เพิ่มจำนวนหน่อ,ปุ๋ยอ้อย,ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับอ้อย,ปุ๋ยอ้อยได้น้ำหนัก,ปุ่ยเพิ่มหน่ออ้อย,อ้อย,กิฟฟารีนลปุ๋ย,เกษตร

พ่นบำรุงตออ้อย เพิ่มจำนวนหน่อ

*โบโรแคล                              อัตรา         100       กรัม  (1 ขีด)

*เจอร์มิเนท                             อัตรา         250       ซีซี

ต่อน้ำ    200     ลิตร พ่น  1  ครั้ง  ฉีดลงที่ตออ้อย

พ่นบำรุงกอและใบ

*เกรทกรีน                                 อัตรา         30      ซีซี

*โบโรแคล                                อัตรา         100    กรัม (1 ขีด)

*ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20     อัตรา           1      กิโลกรัม

*ท็อปเอ็น 30-0-0                      อัตรา         300   ซีซี

*เม็กก้าซิงค์                               อัตรา        100    กรัม ( 1 ขีด)

*เทอร์โบไทโอแม็ก                    อัตรา         200   ซีซี

ต่อน้ำ  200  ลิตร พ่น 2 ครั้ง  ห่างกัน  15  วัน

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับอ้อย โตเร็ว ลำใหญ่ ข้อปล้องยาว ได้น้ำหนัก,ปุ๋ยอ้อย,ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับอ้อย,ปุ๋ยอ้อยได้น้ำหนัก,ปุ่ยเพิ่มหน่ออ้อย,อ้อย,กิฟฟารีนลปุ๋ย,เกษตร

ผลจากการตัดอ้อย 48  ไร่  ได้ผลผลิต  750  ตัน  เฉลี่ยได้ไร่ละ  15  ตัน  ขายได้ตันละ 1,000 บาท  ซื้อปุ๋ยกิฟฟารีนประมาณ  12,000  บาท  เฉลี่ย  250  บาทต่อไร่ ผลที่ได้คือ ผลผลิตดี    และอ้อยยังอยุ่ได้อีก  1  ปี เป็นอ้อยตอ  5  จากอ้อยที่เตรียมไถทิ้ง ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ชอบคือเทอร์โบแม็ก  อ้อยเขียวดี ลำโตดี

****แนะนำเพิ่มเติม  ในการพ่นปุ๋ยกับอ้อยในระยะอ้อยสูง  30  เซ็นติเมตร  คือท็อปเอ็น  30-0-0  เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่ง ที่เพิ่มผลผลิตอ้อยได้สูงมาก ช่วยให้อ้อยลำใหญ่มากขึ้น  ทนแล้ง ใช้อัตรา  500  ซีซี  ต่อน้ำ  200  ลิตร แต่ถ้าพื้นที่ไหนแล้งจัดสามารถเพิ่มเจอร์มิเนท  200  ซีซี ทำให้อ้อยทนแล้งได้

สนใจ ปรึกษาฟรีค่ะ โทร  094-5256582

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 /คลิ๊ก>> Line id : ts2511

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments