ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมันฝรั่ง Fertilizer Giffarine with Potatoes

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมันฝรั่ง

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมันฝรั่ง ต้นแข็งแรง ใบเขียวนาน หัวใหญ่

วิธีการดูแลมันฝรั่งให้ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ลดปัญหาการเกิดโรค ลดปัญหาต้นโทรม ความเขียวของใบเขียวนาน ได้น้ำหนักและ หัวใหญ่โตสมบูรณ์ มีวิธีการดูแลดังนี้

แปลงนี้ปลูกมันฝรั่งประมาณ 30 ไร่ ใช้พันธุ์สปุนต้า ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ใช้พันธุ์ปลูกประมาณ 4 ตัน ระยะห่างระหว่างร่องปลูก 30 เซ็นติเมตร เมื่อปลูกเรียบร้อยแล้วให้ปุ๋ยทางดิน มันฝรั่งเริ่มงอกจึงทำการยกร่อง (ยกร่องหลังปลูก ช่วงที่ต้นเริ่มงอกแล้ว) ความสูงรองร่องไม่จำกัด แต่ไม่ควรให้น้ำท่วมขัง หลังจากนั้นก็พ่นปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีน

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมันฝรั่ง ต้นแข็งแรง ใบเขียวนาน หัวใหญ่

การให้ปุ๋ยทางใบ

พ่นปุ่ยทางใบของกิฟฟารีนร่วมกับการใช้สารเคมีกำจัดแมลงและเชื้อรา ผสมกับน้ำ 200 ลิตร และพ่นทุก 10-15 วัน

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมันฝรั่ง

ระยะบำรุงต้น

 • เกรทกรีน                                             อัตรา  30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                             อัตรา  100  กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15                อัตรา  500  กรัม (5 ขีด)
 • เทอร์โบไทโอแม็ก                               อัตรา  200  ซี.ซี.
 • ไบรท์กรีน                                             อัตรา  50  ซี.ซี.
 • ลิควิด ไอออน                                      อัตรา  3  ซี.ซี.
 • โมเด็ม                                                  อัตรา  50  ซี.ซี.

ระยะเตรียมต้นก่อนลงหัว

 • เกรทกรีน                                             อัตรา  30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                            อัตรา  100  กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17              อัตรา  500  กรัม (5 ขีด)
 • ไบรท์กรีน                                            อัตรา  50  ซี.ซี.

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมันฝรั่ง

ระยะเตรียมต้นก่อนลงหัว

 • เกรทกรีน                                             อัตรา  30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                            อัตรา  100  กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30               อัตรา  500  กรัม (5 ขีด)
 • ไบรท์กรีน                                            อัตรา  50  ซี.ซี.

ระยะเริ่มลงหัว

 • เกรทกรีน                                            อัตรา  30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                            อัตรา  100  กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30               อัตรา  500  กรัม (5 ขีด)
 • ไบรท์กรีน                                            อัตรา  50  ซี.ซี.

ปุ๋ยทางดินและการให้น้ำ

 • ช่วงเตรียมดินใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หลังจากปลูกแล้วให้ปุ๋ยบำรุงต้นทางดินด้วยสูตร 15-15-15 และพอมันฝรั่งเริ่มลงหัวให้ปุ๋ยหนักสูตรท้ายสูง 13-13-21 สำหรับการให้น้ำจะให้สม่ำเสมอทุกวันเนื่องจากปลูกมันฝรั่งในช่วงแล้ง การให้น้ำสม่ำเสมอจะทำให้ต้นโตได้ดีและให้น้ำน้อยลงในช่วงที่เริ่มลงหัว
 • สำหรับผลผลิตมันฝรั่งที่เก็บขาย แบ่งเป็น 3 เกรด มี AO,B และ C คัดส่งโรงงาน เมื่อเก็บผลผลิตแล้ว ขนส่งใช้รถบรรทุก 1 คันบรรจุได้ 300 ตระกร้า เป็นเกรด AO ประมาณ 200-240  ตระกร้าต่อคันรถ ส่วนตระกร้าที่เหลือจะเป็นเกรด B และ C  ปีนี้ราคาเกรด AO ตกอยู่ที่ 18 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งก็ได้ราคาที่ประทับใจ
 • สำหรัผลิตภัณฑ์ที่ประทับใจมี โบโรแคล ทำให้ต้นสมบูรณ์ แข็งแรงและลดปัญหาการเกิดโรค/ไบรท์กรีน ลดปัญหาต้นโทรม และความเขียวของใบเขียวนาน/ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30 ได้น้ำหนัก หัวใหญ่โต สมบูรณ์

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมันฝรั่ง

แนะนำเพิ่มเติม

 • เข้าสู่ช่วงแล้งและร้อน พืชขาดน้ำ เติบโตช้า ขอแนะนำตัวช่วยสำหรับช่วยพืชช่วงแล้ง คือ ท็อปเอ็น เป็นปุ๋ยไนโตรเจนปลดปล่อยต่อเนื่อง ช่วยให้พืชได้ปุ๋ยต่อเนื่อง เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพืช อัตราการใช้ 350-500 ซี.ซี. ต่อน้ำ  200  ลิตร ใช้ผสมกับปุ๋ยตัวอื่นได้ แนะนำใช้ได้กับทุกพืช

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments