ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพริกไทย ใบสวย ช่อดอกยาว ผลดก

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,เกษตรยุคใหม่,พริกไทย,ปุ๋ยพริกไทย,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพริกไทย,ปุ๋ยพริกไทยช่อดอกยาว,ปุ๋ยพริกไทยติดผลดก,ปุ๋ยพริกไทยเม็ดไม่ห่าง,ปุ๋ยพริกไทยเม็ดโต น้ำหนักดี,ปุ๋ยพริก

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพริกไทย ใบสวย ช่อดอกยาว ผลดก

 

การปลูก

การปลูกพริกไทยให้ใบสวย สีเขียวเข้ม ช่อดอกยาว ติดผลดก เม็ดไม่ห่าง เม็ดโต น้ำหนักดี  มีวิธีการปลูกคือ ต้องเตรียมดินอย่างดี ใช้รถขุดให้ลึกประมาณ 1 เมตรและกวาดหน้าดินบริเวณรอบ ๆ มาใส่หลุมปลูก และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่เตรียมหมักไว้จากเปลือกมัน ขุยมะพร้าว มุลวัว คลุกเคล้ากับดิน รองก้นหลุม เมื่อเตรียมดินเสร็จ นำต้นพริกไทยมาปลูก เป็นต้นพริกไทยที่มี 5 ข้อ โดยปลูกลงดิน 3 ข้อ  ค้างหนึ่งปลูก 2 ต้น และที่สำคัญต้องรดน้ำให้ชุ่ม  ใช้สายยางรดน้ำ ปลายสายยางเป็นท่อ PVC  กดไปที่ดินรอบต้นพริกไทย  3  จุด  ทำให้ดินแน่น  รัดรากดี  ช่วยให้ต้นพริกไทยไม่ค่อยตายหลังปลูก

เมื่อต้นพริกไทยเริ่มตั้งตัวได้แล้ว ให้ปุ๋ยทางดินสูตร  25-7-7   และพ่นปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีนทุก ๆ 15 วัน  การปลูกพริกไทยขายเป็นต้นพันธ์ุ  ต้องผูกเชือกมัดต้นพริกไทยทุกข้อ ทุก 20 วัน  ให้ต้นพริกไทยติดกับเสา  รากจะเดินติดกับเสาดี ทำให้ได้กิ่งที่มีคุณภาพ  คนที่ซื้อกิ่งพันธุ์พริกไทยไปปลูก รากจะได้ติดเสาและตั้งตัวเร็ว  ต้นพันธุ์ปลูกแล้วไม่ค่อยตาย  เมื่อปลูกพริกไทยได้อายุประมาณ 1 ปี พริกไทยจะขึ้นสุดค้างเสาปุน ก็สามารถขายเป็นต้นพันธุ์ได้

การตัดต้นพันธุ์

การตัดต้นพริกไทยทำพันธุ์นั้น  แนะนำตัด 5 ข้อ ต่อ 1 ต้นพันธุ์  ไม่เอาส่วนที่เป็นยอดอ่อนปลายสุด  ส่วนที่เป็นยอดอ่อน  ถ้าเอาไปปลูกจะไม่ค่อยขึ้น  และไม่ควรเอากิ่งข้างไปปลูก  เนื่องจากถ้านำไปปลูกพริกไทยจะไม่เป็นพุ่ม จะเลื้อยไม่ได้ทรง  ที่สำคัญผลผลิตต่ำมาก  ถ้าต้องการปลุกพริกไทยเก็บเมล็ดขาย ให้ได้ผลต้องซื้อต้นพันธุ์ที่ตัดลำต้นและมีรากออกทุกข้อ  ถึงปลูกแล้วติดดี ไม่ค่อยตาย และให้ผลผลิตสูง ไม่ควรซื้อต้นพันธุ์ที่เป็นกิ่งข้าง

การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน 

พริกไทยเริ่มปลูก เร่งการโตระยะแรก

เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.

โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10                   อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)

เม็กก้าซิงค์                                             อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)

แม็กนีเซีย                                               อัตรา   200  กรัม (2 ขีด)

ต่อน้ำ  200 ลิตร พ่นทุก 15 วัน  3 – 4  ครั้ง

ระยะบำรุงต้น

เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.

โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20                   อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)

เม็กก้าซิงค์                                             อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)

ต่อน้ำ  200 ลิตร  พ่นทุก 15 วัน

ระยะสะสมอาหาร

เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.

โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17                   อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)

เทอร์โบไทโอแม็ก                                   อัตรา  200   ซี.ซี.

ต่อน้ำ  200 ลิตร  พ่นทุก 10 วัน   3  ครั้ง

ระยะสะสมแตกใบ เตรียมออกดอก

เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.

โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20                   อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)

เม็กก้าซิงค์                                             อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)

ต่อน้ำ  200 ลิตร  พ่น  1  ครั้ง

ระยะเริ่มเห็นตาดอก

เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.

โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17                   อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)

เม็กก้าซิงค์                                             อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)

ต่อน้ำ  200 ลิตร  พ่น  1  ครั้ง

ระยะดอกขาว ก่อนดอกพริกไทยบาน

เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.

โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)

ท็อปเอ็น   30-10-10                              อัตรา   300  ซี.ซี.

เม็กก้าซิงค์                                             อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)

แม็กนีเซีย                                               อัตรา   200  กรัม (2 ขีด)

ต่อน้ำ  200 ลิตร พ่น   1  ครั้ง

(สูตรนี้ช่วยทำให้พริกไทย ขึ้นลูกติดเม็ดดีมาก เม็ดเต็มรวง)

ระยะพริกไทยผลเล็ก

เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.

โบโรแคล                                                อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15                    อัตรา   300  กรัม  (3 ขีด)

ต่อน้ำ  200 ลิตร  พ่น  1-2  ครั้ง

ระยะผลเริ่มเขียว

เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.

โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20                    อัตรา   300  กรัม  (3 ขีด)

ไบร์ทกรีน                                               อัตรา   30  ซี.ซี.

ลิควิดไอออน                                          อัตรา   1   ซี.ซี.

ต่อน้ำ  200 ลิตร  พ่น  1  ครั้ง

ระยะผลเขียว เพิ่มน้ำหนัก

เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.

โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30                      อัตรา   300-500  กรัม  (3-5 ขีด)

ไบร์ทกรีน                                               อัตรา   30  ซี.ซี.

ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง

ระยะที่พริกไทยเริ่มติดลูก  การพ่นปุ๋ยทางใบส่วนมากจะเน้นพ่น ตามการควบคุมของเพลี้ยแป้งและหนอนเจาะกิ่ง

ปุ่ยทางดิน   ระยะบำรุงต้น 15-15-15 ก่อนออกดอกสะสมอาหาร 8-24-24  เริ่อมออกใบก่อนออกดอก และผลเล็ก 15-15-15 ลูกเริ่มเขียวเข้ม 12-12-17 ครั่งละประมาณ 300-500 กรัม (3-5 ขีด) ต่อค้าง  แนะนำ  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ระยะหลังเก็บเกี่ยวเพื่อฟื้นสภาพต้น  และการใช้กระดูกป่นหว่านระยะผลเล็ก

โรคและแมลง :    ยาฆ่าแมลง ใช้คลอไพรีฟอส   อะบาแม็คติน จะช่วยกำจัดด้วง หนอน     ยาเชื้อรา ใช้ เมทาแล็กซิล   ฟอสอีทิล-อลุมิเนียม  รักษากิ่งเน่า รากเน่า

 

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,เกษตรยุคใหม่,พริกไทย,ปุ๋ยพริกไทย,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพริกไทย,ปุ๋ยพริกไทยช่อดอกยาว,ปุ๋ยพริกไทยติดผลดก,ปุ๋ยพริกไทยเม็ดไม่ห่าง,ปุ๋ยพริกไทยเม็ดโต น้ำหนักดี,ปุ๋ยพริก

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 /คลิ๊ก>> Line id : ts2511

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments