ปุุ๋ยกิฟฟารีน กับละมุด ต้นสมบูรณ์ ดอกไม่แห้ง ผิวเนียน

ปุุ๋ยกิฟฟารีน กับละมุด ต้นสมบูรณ์

ปุุ๋ยกิฟฟารีน กับละมุด ต้นสมบูรณ์ ดอกไม่แห้ง ผิวเนียน

การดูแลต้นละมุด  หลังจากเก็บละมุดเรียบร้อยแล้ว ต้องตัดแต่งกิ่ง โดยตัดกิ่งทึบออก ตัดกระโดง และเอากาฝากออก หลังจากนั้นบำรุงต้นด้วยการให้ปุ๋ยทางดิน พ่นปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีน และให้น้ำทุกวันในช่วงเช้าอย่างต่อเนื่อง พ่นยากำจัดแมลงและเชื้อรา ป้องกันสม่ำเสมอ

ก่อนที่จะมาใช้ปุ๋ยของกิฟฟารีนเกิดปัญหาต้นโทรม ใบเหลือง หลังจากได้เริ่มใช้ช่วงแรก หลังพ่นใบแก่ร่วงหนัก และบำรุงต่อเนื่อง ใบอ่อนก็เริ่มผลิออกมาอย่างสมบูรณ์ ติดดอกดี ดอกไม่แห้ง ส่วนคุณภาพผลผลิตนั้นผลละมุดมีรสหวาน น้ำหนักดี ผิวเนียน ตึง เนื้อละเอียด แน่นและกรอบ ละมุดเก็บได้นานไม่นิ่มง่าย สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ประทับใจคือ เทอร์โบไทโอแม็ก ใช้ผสมราดโคนต้นช่วงที่ต้นเหลืองโทรม ใช้แล้วต้นเริ่มเขียวขึ้น สมบูรณ์ขึ้น ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20 ผสมกับ 6-20-30 ทำให้ละมุดโตได้น้ำหนักดีและเก็บผลผลิตได้แบบต่อเนื่อง ส่วนปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีนฉีดพ่นตามระยะตามสูตรดังนี้

ปุุ๋ยกิฟฟารีน กับละมุด ต้นสมบูรณ์

ปุุ๋ยกิฟฟารีน กับละมุด ต้นสมบูรณ์

การพ่นปุ๋ยทางใบ  พ่นปุ๋ยทางใบประมาณ  7  วัน อัตราผสมต่อน้ำ 200  ลิตร

ช่วงบำรุงต้น  (หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่งแล้ว)

 • เกรทกรีน                                                 อัตรา    30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                                อัตรา  100   กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 15-15-15                      อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                              อัตรา    100   กรัม (1 ขีด)
 • เทอร์โบไทโอแม็ก                                    อัตรา     200   ซี.ซี.

หมายเหตุ  ช่วงทำใบให้ปุ๋ยทางดินสูตร 16-16-16 ประมาณ 500 กรัม (5 ขีด) ต่อต้น ประมาณเดือนละครั้ง ใช้เทอร์โบไทโอแม็ก อัตรา 1 ลิตรผสมน้ำ 200 ลิตร พ่นลงโคนต้น ทำให้ต้นเขียวและดินร่วนขึ้น

ช่วงสะสมอาหาร

 • เกรทกรีน                                                อัตรา    30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                                อัตรา  100   กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 10-52-17                     อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)
 • เทอร์โบไทโอแม็ก                                   อัตรา     200   ซี.ซี.

หมายเหตุ   ช่วงสะสมอาหารของละมุด ต้องงดน้ำหรือให้น้ำน้อย ประมาณ 7-10 วัน เพื่อทำให้ต้นโศกและตาดอกพัฒนาออกมา ช่วงนี้ให้ปุ๋ยดินสุตร 8-24-24  อัตรา 500 กรัม (5 ขีด) ต่อต้น เพื่อสะสมอาหาร เมื่อต้นโศกให้ขึ้นน้ำตามปกติ เพื่อให้แตกใบและจะมีดอกแซมออกตามมา (ละมุดจะแตกใบอ่อนพร้อมดอก)

ช่วงบำรุงดอก

 • เกรทกรีน                                                 อัตรา    30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                                อัตรา  100   กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 10-52-17                     อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                              อัตรา    100   กรัม (1 ขีด)

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,ปุ๋ยละมุด,การดูแลละมุด,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับละมุด,ปุ๋ยละมุดหวาน,วิธีปลูกละมุด,เกษตรยุคใหม่,ปุ๋ยละมุด

ช่วงบำรุงลุกเล็ก

 • เกรทกรีน                                                 อัตรา    30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                                อัตรา  100   กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 15-15-15                      อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                              อัตรา    100   กรัม (1 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                                 อัตรา     300   ซี.ซี.

(หากละมุดติดลูกดกมาก ๆ แนะนำให้เพิ่ม ไบรท์กรีน  อัตรา 50 ซี.ซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร เพื่อไม่ให้ต้นโทรม ผลละมุดจะมีขนาดโตสม่ำเสมอกัน)

หมายเหตุ  เมื่อลูกละมุดขนาดโตเท่าเหรียยบาท ให้ปุ๋ยทางดินสูตร 16-16-16 อัตรา  500 กรัม (5 ขีด) ต่อต้น ให้เพียงครั้งเดียว

ช่วงบำรุงลูกโต (ประมาณไข่ไก่)

 • เกรทกรีน                                                 อัตรา    30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                                อัตรา  100   กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20                      อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                              อัตรา    100   กรัม (1 ขีด)

หมายเหตุ  ช่วงบำรุงลูกโต ปุ๋ยทางดินใช้สูตร 17-17-17 อัตรา 500 กรัม (5 ขีด) ต่อต้น ระยะนี้ให้ผสมเทอร์โบแมกด้วย (อัตรา  5 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยสูตร 17-17-17  อัตรา 50 กิโลกรัม)

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments