ทรีจี จินเส็ง 3G GINSENG กิฟฟารีน โสม 3 สายพันธุ์

ทรีจี จินเส็ง 3G GINSENG กิฟฟารีน

ทรีจี จินเส็ง 3G GINSENG กิฟฟารีน โสม 3 สายพันธุ์

เรื่องน่ารู้ของโสม

โสม ถือเป็นราชาแห่งสมุนไพรและ ถูกนำมาใช้เป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี โสมที่ทาง อย.ไทย อนุญาตให้ใช้ มีอยู่ด้วยกันสามสายพันธ์ คือ โสมเกาหลี(Korean Ginseng) (Panaxginseng C.A. Mey.) โสมอเมริกัน (American Ginseng) (PanaxquinquefoliusL.) โสมไซบีเรีย (Siberian Ginseng) (Eleutherococcussenticosus)

โสม 3 จี,ทรีจี จินเส็งกิฟฟารีน,สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี,โสมอเมริกัน,โสมไซบีเรีย,3G GINSENG,โสมสกัดชนิดแคปซูล,โสมอเมริกา,โสมบำรุงเลือด,โสมเม็ด,สรรพคุณของโสม,โสมเกาหลี,โสมไซบีเรีย,โสม,บำรุงหัวใจ,ลดเหนื่อยล้า,บำรุงปอด,เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ,เสริมภูมิคุ้มกัน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 7 สิงหาคม 2560

โสม 3 จี,ทรีจี จินเส็งกิฟฟารีน,สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี,โสมอเมริกัน,โสมไซบีเรีย,3G GINSENG,โสมสกัดชนิดแคปซูล,โสมอเมริกา,โสมบำรุงเลือด,โสมเม็ด,สรรพคุณของโสม,โสมเกาหลี,โสมไซบีเรีย,โสม,บำรุงหัวใจ,ลดเหนื่อยล้า,บำรุงปอด,เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ,เสริมภูมิคุ้มกัน

โสมเกาหลี (Red Korean ginseng)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Panax ginseng C.A.Mey. มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนตอนเหนือและประเทศเกาหลี มีสารสารคัญที่ชื่อว่า จินเซนโนไซด์ (Ginsenoside) โสมแดงมีความแตกต่างจากโสมขาวทั่วไป คือการนำราก โสมที่คัดเฉพาะส่วนที่ดีมาล้างทำสะอาด แล้วผ่านกรรมวิธีการอบอย่างถูกต้อง โดยการนำมาอบด้วยไอน้ำตาม ระยะเวลาที่เหมาะสม จนเป็นสีน้ำตาลแดง แล้วจึงนำไปอบ ให้แห้ง จะได้เป็นสีน้ำตาลแดง (ใส)

โดยจะมีสารสำคัญที่ ออกฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นสมเกาหลีช่วยต้านความเหนื่อยล้า ช่วยต้านความเหนื่อยล้าและ ช่วยฟื้นตัวจากอาการล้า โสม ลดความเหนื่อยล้า ในผู้ป่วยที่ไม่มีกำลัง โสมเกาหลีช่วย สมรรถภาพทางเพศ ชาย เสริมประสิทธิภาพทางเพศในชาย ในผู้ป่วยที่มีปัญหาองคชาตไม่แข็งตัว มีประโยชน์ในโรคหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด

โสมเกาหลี มี

สรรพคุณในการเพิ่มสมรรถภาพในการทำงานของหัวใจโดยออก

ฤทธิ์คล้ายกับยาหัวใจ (digoxin)

และงานวิจัยในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน ลิ้นหัวใจ (Cardiac surgery)

มีการลองให้โสมและวัดทั้งการบีบตัวดู ผลของการขาดออกซิเจนโสมเกาหลีมีประโยชน์

ในโรคหัวใจวาย โสมเกาหลีมีประโยชน์

ป้องกันโรคหัวใจ ขาดเลือด เส้นเลือดหัวใจตีบ

โสม 3 จี,ทรีจี จินเส็งกิฟฟารีน,สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี,โสมอเมริกัน,โสมไซบีเรีย,3G GINSENG,โสมสกัดชนิดแคปซูล,โสมอเมริกา,โสมบำรุงเลือด,โสมเม็ด,สรรพคุณของโสม,โสมเกาหลี,โสมไซบีเรีย,โสม,บำรุงหัวใจ,ลดเหนื่อยล้า,บำรุงปอด,เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ,เสริมภูมิคุ้มกัน

โสมเกาหลีลดการเกิดมะเร็งตับ
ลดและป้องกันมะเร็ง มีงานวิจัยของเกาหลีพบว่า การรับประทานโสมเกาหลี เป็นเวลานาน สามารถลดอุบัติการณ์ของมะเร็งตับลงได้ด้วย การทำงานในด้านการต้าน อัลฟาทอกซินบี และยู รีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยพอควรใน มะเร็งตับ แต่ก็ยังไม่สามารถลดมะเร็งตับจากการดื่มสุรา หรือสาเหตุอื่นได้

โสม 3 จี,ทรีจี จินเส็งกิฟฟารีน,สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี,โสมอเมริกัน,โสมไซบีเรีย,3G GINSENG,โสมสกัดชนิดแคปซูล,โสมอเมริกา,โสมบำรุงเลือด,โสมเม็ด,สรรพคุณของโสม,โสมเกาหลี,โสมไซบีเรีย,โสม,บำรุงหัวใจ,ลดเหนื่อยล้า,บำรุงปอด,เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ,เสริมภูมิคุ้มกัน
โสมเกาหลีลดการเกิดมะเร็ง สิบชนิด มะเร็งที่ลดลงเมื่อทานโสมได้แก่มะเร็ง ริมฝีปาก ช่องปากและคอ มะเร็งกล่องเสียง มะเร็ง ปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตบั มะเร็งตบัอ่อน มะเร็งรังไข่ และมะเร็ง ลา ไส้ใหญ่
โสมเกาหลีช่วยในเรื่องโรคปอดเรื้อรัง COPD • โสมเกาหลี มีสรรพคุณช่วยในเรื่องโรคปอดเรื้อรังชนิดที่ พบบ่อยที่สุด คือโรคถุงลมโป่งพอง (COPD) โรคนี้พบได้ บ่อยมาก เพราะเป็นผลของการสูบบุหรี่ติดต่อกันมาเป็น ระยะเวลานาน งานวิจัยของโสมแบบการทดลองที่มี กลุ่มควบคุมชัดเจนได้ท าให้ผู้ป่วยโรคถุงลม โป่ง พอง 92 คนแบ่งเป็นกลุ่มวิจัยที่ได้สารสกัดโสม วนัละ 200 มก. 49 คน และกลุ่มควบคุม ได้รับยาหลอก อีก 43 คน เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า กลุ่มที่ได้รับโสม มี สมรรถภาพทางปอดดีขึ้นอย่างมากในทุกด้าน โดยที่ไม่มีผลข้างเคียง แต่กลุ่มที่ได้รับยาปลอมไม่มี ผลดีขึ้น แต่อย่างใด ดังนั้นถ้าจะทานโสมในผู้ที่เป็นโรคนี้ ก็น่าจะเกิดประโยชน์

โสม 3 จี,ทรีจี จินเส็งกิฟฟารีน,สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี,โสมอเมริกัน,โสมไซบีเรีย,3G GINSENG,โสมสกัดชนิดแคปซูล,โสมอเมริกา,โสมบำรุงเลือด,โสมเม็ด,สรรพคุณของโสม,โสมเกาหลี,โสมไซบีเรีย,โสม,บำรุงหัวใจ,ลดเหนื่อยล้า,บำรุงปอด,เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ,เสริมภูมิคุ้มกัน

โสมอเมริกัน (American ginseng)

ชื่อวิทยาศาสตร์ PanaxquinquefoliusL. พบขึ้นครั้งแรกในป่าแถบอเมริกาเหนือ และได้มีการเพาะปลูกครั้ง แรกในประเทศอเมริกา มีสารสารคัญที่ชื่อว่า จินเซนโนไซด์ (Ginsenoside)โสม อเมริกัน ช่วยการทำงานระบบประสาท สมองช่วยเรื่องความจำ การทำงานของระบบ ประสาทและสมอง พบว่ามีหลายงานวิจัยที่ สนับสนุนว่า การใช้โสมอเมริกัน ช่วยให้การ ทำงานของสมองด้านความจำดีขึ้น และช่วย ปกป้องระบบประสาท
สารสกัดโสมอเมริกัน (HT1001) ช่วยให้การทำงานของสมองด้านความจำดีขึ้น

โสม 3 จี,ทรีจี จินเส็งกิฟฟารีน,สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี,โสมอเมริกัน,โสมไซบีเรีย,3G GINSENG,โสมสกัดชนิดแคปซูล,โสมอเมริกา,โสมบำรุงเลือด,โสมเม็ด,สรรพคุณของโสม,โสมเกาหลี,โสมไซบีเรีย,โสม,บำรุงหัวใจ,ลดเหนื่อยล้า,บำรุงปอด,เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ,เสริมภูมิคุ้มกัน

โสมไซบีเรีย (Siberian Ginseng)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eleutherococcus senticosus ต้นโสมไซบีเรีย มีลกัษณะคล้ายโสม เกาหลี แต่นิยมปลูกกันในประเทศ รัสเซีย หรือไซบีเรีย จึงเรียกว่าโสมไซบีเรีย • มีสารสารคัญที่ชื่อว่า อีลิวทีโอไซด์ (Eleutheroside)
Eleutherococcus senticosus • มีสารส าคัญที่ชื่อว่า อีลิวทีโรไซด์ (Eleutheroside)
โสมไซบีเรีย ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขนึ้ • โสมไซบีเรีย ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น โดยช่วยเพิ่ม T-lymphocytes, B –lymphocytes • เป็นอแดปโตเจน (Adaptogen) โสมไซบีเรีย มีความปลอดภยั ไม่มีพิษต่อผู้ใช้ ช่วยเพิ่มความต้านทานของร่างกายต่อปัจจัยลบต่างๆทั้งทาง กายภาพ เคมี และชีวภาพ ช่วยปรับและรักษาสมดุลของร่างกาย • มฤีทธ์ิต้านความเครียด ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดอาการอ่อนล้า โสมไซบีเรีย บำรุงสุขภาพ และคุณภาพสมองในผู้สูงอายุ
โสมมีความปลอดภัยสูง สามารถรับประทาน ต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลายาวนาน ผลข้างเคยีง มีน้อยมาก ที่พบได้มีแค่ อาการปวดศีรษะ และ ทางเดินอาหาร และรบกวนการนอนหลับ เท่าน้ัน
โสม อาจมีการรบกวนประจำเดือน อาการเจ็บ หน้าอกขณะมีประจำเดือน และมีรายงานถึงคน ที่แพ้ได้อย่างรุนแรง โดยมีอาการทางผิวหนัง แต่ทั้งหมดนี้เกิดได้น้อยมาก

ข้อห้าม ข้อ ควรระวัง ของโสม

• ห้ามในผู้ดื่มสุรา • ห้ามในโรคซึมเศร้า หรือผู้ป่วยที่กินยาแก้ซึมเศร้าชื่อ Phenelzine • ห้ามในผู้ที่ทานยา ต้านการแข็งตัวของเลือด หรือยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด เช่นยาแอสไพริน • ห้ามในโรคหัวใจ ที่ได้รับยา Digoxin หรือยาต้านการแข็งตัวเลือด • ห้ามในผู้ป่วย ที่ตับอักเสบ คือมีเอนไซม์ของตับสูง SGOT SGPT สูงเกิน40 IU หรือตับ อักเสบจนตัวเหลือง ตาเหลืองหรือตับโต • ไวรัสตับอักเสบบี ที่ยังไม่มีเอนไซม์สูงเช่นเป็นเพียงพาหะ โดยตับยังไม่อักเสบ จะรับประทานได้)

ทรีจี จินเส็ง 3G GINSENG กิฟฟารีน โสม 3 สายพันธุ์

สารสกัดจากโสม 3 สายพันธุ์

✳️โสมเกาหลี : ช่วยลดความเหนื่อยล้า ความอ่อนเพลีย ส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศ และมีประโยชน์ในโรคหัวใจ

✳️โสมอเมริกัน : ช่วยเรื่องความจำ และการทำงานของระบบประสาทและสมอง

✳️โสมไซบีเรีย : ช่วยปรับสมดุล และกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

โสม มีความปลอดภัยสูง สามารถรับประทานต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลายาวนาน ผลข้างเคียงมีน้อยมาก ที่พบได้มีแค่ อาการปวดศรีษะ และทางเดินอาหาร และรวบกวนการนอนหลับเท่านั้น โดยหากรบกวนการนอนหลับแนะนำให้ทานช่วงเช้า

ส่วนประกอบสำคัญ :

  • สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี 100 มก.
  • สารสกัดจากโสมอเมริกัน 60 มก.
  • สารสกัดจากโสมไซบีเรีย 60 มก.

วิธีรับประทาน : วันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร

เหมาะสำหรับ :

✅ผู้ที่ต้องการบำรุงกำลัง

✅ลดความอ่อนล้าอ่อนเพลีย

✅ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยรวม

รหัสสินค้า : 41032
ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคา : 1,200 บาท

โสม 3 จี,ทรีจี จินเส็งกิฟฟารีน,สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี,โสมอเมริกัน,โสมไซบีเรีย,3G GINSENG,โสมสกัดชนิดแคปซูล,โสมอเมริกา,โสมบำรุงเลือด,โสมเม็ด,สรรพคุณของโสม,โสมเกาหลี,โสมไซบีเรีย,โสม,บำรุงหัวใจ,ลดเหนื่อยล้า,บำรุงปอด,เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ,เสริมภูมิคุ้มกัน

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

Facebook Comments