การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับข้าวนาปัง ช่วงกระทบหนาว ให้โตเร็ว แตกกอดี

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับข้าวนาปัง

การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับข้าวนาปัง ช่วงกระทบหนาว ให้โตเร็ว แตกกอดี

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ชาวนาก็เริ่มฤดูการทำนาปรัง ซึ่งกระทบหนาวเดือน มค.-กพ. ข้าวจะโตช้า กอเล็ก ออกรวงและสุกเหลืองไม่พร้อมกันทำให้ชาวนาส่วนใหญ่ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ วันนี้จะพาทุกท่านมาชมแปลงข้าวนาปรัง

ที่ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนแล้วทำให้ข้าวโตดี และแตกกอในช่วงกระทบหนาวแปลงนี้ ปลูกข้าวพันธุ์จัสมิน ทั้งหมด 85 ไร่ ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนเข้าปีที่ 3 สำหรับการเตรียมแปลงก่อนหว่านข้าว จะไถดิน พรวนดิน 1 ครั้ง และใช้รถย่ำดินอีกรอบหลังจากนั้นปล่อยน้ำเข้าแปลง โดยใช้พันธุ์ข้าวปลูก 25 กิโลกรัมต่อไร่ รอบนี้หว่านข้าวช่วงฤดูหนาว ซึ่งเมื่อก่อนถ้าหนาวจัดข้าวจะกอเล็ก โตช้าแต่รอบนี้ใช้เจอร์มิเนทตั้งแต่ราดข้าวก่อนหว่าน (อัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) และหลังหว่านเมื่อข้าวเริ่มงอกได้ 7 วันเพื่อกระตุ้นการโตใช้เจอร์มิเนทสำหรับพ่นเมื่องอกแล้ว (อัตรา 25 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับข้าวนาปัง

 • การพ่นปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีน (อัตราต่อน้ำ 20 ลิตร)

การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยข้าวนาปัง หลังว่าน 20 วัน
หลังหว่านข้าวอายุ 20 วัน ระยะเร่งการแตกกอ (ฉีดพ่น 1 ครั้ง)

 • เกรทกรีน                                    อัตรา   30    ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                    อัตรา   100  กรัม
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20          อัตรา   500  กรัม
 • ท็อปเอ็น                                      อัตรา   300  ซี.ซี.
 • เกรทวอลล์                                  อัตรา   100  ซี.ซี.
 • บลู คีเลต                                    อัตรา   50    ซี.ซี.
 • เจอร์มิเนท                                   อัตรา   250  ซี.ซี.

ปุ๋ยข้าวนาปัง หลังว่าน 40 วัน,ปุ๋ยข้าวนาปัง,ปุ๋ยฉีด,ปุ๋ยโกรแมกซ์

ข้าวอายุ 40 วัน ระยะช่วงขยายกอ (ฉีดพ่น 1 ครั้ง)

 • เกรทกรีน                                     อัตรา   30   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                    อัตรา   100  กรัม
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20          อัตรา   500  กรัม
 • ท็อปเอ็น                                     อัตรา    300  ซี.ซี.
 • เกรทวอลล์                                  อัตรา    100  ซี.ซี.
 • บลู คีเลต                                    อัตรา   50    ซี.ซี.

ข้าวนาปรัง ระยะตั้งท้อง,การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน

ระยะข้าวตั้งท้อง (ฉีดพ่น 1 ครั้ง)

 • เกรทกรีน                                     อัตรา      30   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                    อัตรา     100   กรัม
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 10-52-17           อัตรา     500  กรัม
 • ท็อปเอ็น                                     อัตรา     300  ซี.ซี.
 • เกรทวอลล์                                  อัตรา     100   ซี.ซี.
 • บลู คีเลต                                    อัตรา       50    ซี.ซี.
 • เจอร์มิเนท                                   อัตรา    250   ซี.ซี.

หมายเหตุ :  ห้ามพ่นช่วงข้าวตากเกสร

ระยะข้าวเป็นน้ำนม เริ่มก้ม (ฉีดพ่น 1 ครั้ง)

 • เกรทกรีน                                   อัตรา    30    ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                  อัตรา   100    กรัม
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 6-20-30          อัตรา   500   กรัม
 • บลู คีเลต                                  อัตรา     50    ซี.ซี.

ข้าวนาปรัง,กระทบหนาว,การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยข้าวนาปัง,ปุ๋ยฉีด,ปุ๋ยโกรแมกซ์

หมายเหตุ : ช่วงข้าวกระทบหนาวส่งผลให้สุกไม่เสมอ เกษตรกรจะพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 5-7 วัน เพื่อให้ข้าวสุกเสมอ สีเหลือง สวย น้ำหนักดี พร้อมเก็บเกี่ยวด้วยสูตร

 • เกรทกรีน                                  อัตรา   30    ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                 อัตรา   100  กรัม
 • ท็อปเค                                     อัตรา   300  ซี.ซี

การใช้ปุ๋ยทางดิน :

 • หลังจากพ่นปุ๋ยทางใบรอบแรก ตอนข้าวอายุ 20 วัน
 • หว่านปุ๋ยดินโดยใช้สูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยยูเรียผสมกับเทอร์โบแม็กซ์ อัตรา 3 กิโลกรัม
 • กับปุ๋ยสูตรทางดิน 50 กิโลกรัม หว่าน 3 ครั้ง ทุก 10-15 วัน
 • ผลผลิตที่ได้ ข้าวทั้งหมด 85 ไร่ ได้ผลผลิต 125 ตัน
 • ได้ผลผลิตดีมาก เมล็ดเต็ม สีสวย ไม่มีเมล็ดหักและลีบ เปอร์เซนต์ความชื้นต่ำแลการงอกดีค่ะ

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

Facebook Comments